Zoek binnen Vitis Welzijn

Met ruim 1.000 vrijwilligers, vele betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionals is Vitis Welzijn altijd dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om deel te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn, blijft Vitis zich inzetten voor de krachtige verbondenheid binnen onze regio.

Informatieavond 60+ klaar voor de toekomst
Themabijeenkomst Levend Verlies
Cursus OuderTeam voor toekomstige ouders (2)
Workshop Positieve gezondheid
Spel- en praatgroep voor kinderen in rouw
Zwanger & Zo
Mariëlle Baetings
Karleen Dries
Team Sociale Benadering Dementie
Ewout Loen
Informatie voor vrijwilligers van Vitis
Vrijwilligerscoördinator
Monique Strik
Energie besparen? De FIXbrigade komt langs!
Van activering naar werk
Online thema-avond Ouderteam 'De start van een fijn gezin'
Jong Bij Mekaar
Gespreksgroep 'Omgaan met verlies binnen het gezin'
Jong Westland Ontmoet!
Meld een activiteit voor GAAN! aan
GAAN! ontmoetingsavonden
Individuele Fondsaanvraag - Vitis Welzijn
tips om eenzaamheid tegen te gaan
NAH kenniscafé
Tips, steun en een luisterend oor bij eenzaamheid
Afdeling Personeelszaken
Maakt u zich zorgen over eenzaamheid?
Training Als ik later groot ben
Zomerbakkie en een goed gesprek
Assertiviteitstraining voor volwassenen (online)
Vrijwilligersmarkt!
Training Zon, zomer, zee, Doe je mee?
Cursus OuderTeam voor toekomstige ouders
Interactieve sessie Eén tegen eenzaamheid
Goede start
Vrijwillige opvoedondersteuning
Training opvoeden in twee culturen
Peter van den Berg
Extra aandacht voor ontmoeten tijdens WestlandOntmoet
Ontmoetingsgroep Autisme voor volwassenen
Ontmoetingsgroep voor ouders van een kind met een beperking
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
Gewoon Doen Actiedag
Ontmoetingsgroep voor partners van mensen met niet aangeboren hersenletsel NAH
Actueel & mantelzorg
Assertiviteitstraining voor volwassenen
Opvoedondersteuning - training voor vrijwilligers
Stop met alle ballen hooghouden
Cursusaanbod voor vrijwilligers
FF DOEN met MDT
Belmaatjes
Vrijwilligers vacatures
Vrijwilligersbeleid
Welzijnsadvies
Vrijwillige Coaches
Informatief Huisbezoek
Ontmoetingsgroep NAH voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Training Fijn vrienden voor kinderen van groep 4 & 5
Thema avond hoe maak ik mijn kind weerbaar?
Groepstraining Positief opvoeden
Gespreksgroep omgaan met verlies
Jongerenwerk
Jonge mantelzorgers
Coachie Westland
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Nabestaandenplan
Welzijn op recept
Jaarverslag
Buurtbemiddeling
Thuisadministratie en budgetcoaching
De Vereeniging
Wooncoaches
Samen eten
Kids & Koffie
Klussendienst
Alles over mantelzorg
Registreren als mantelzorger
Mantelzorgwaardering
Bestuurdersbank
Respijtzorg
Westlandvoorelkaar
Beursvloer Westland
Dementie & maatjes
Werk en mantelzorg
Training Trots op jezelf!
Bikkellab
Maatschappelijke stage
Formulierenbrigade
Hulp bij belastingaangifte
Repair Café
Financieel veilig ouder worden
Training Financiën op orde
Sociale weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 6, 7 en 8
Klussenbank
College Tour
Geldzorgen? Wij helpen u graag!
Spel - en praatgroep voor kinderen in echtscheidingssituaties
Cursus Peuter in zicht
Cursus Puber in huis
Fietsles
Financiële Administratie
Afdeling communicatie
Cynthia Hoogendam-de Jong
Eva Fricke
Westlandse Maatjes
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Missie en visie Vitis Welzijn
Cursussen voor in de vrije tijd
De uitblinker Westland
Aimée Zonneveld
Rianne van Berkel
Iris Bakker
Cursussen & lotgenotencontact
Dick Klinkspoor
Helma van der Wijden
Petra Prinsova
Monique Torenstra
Open Eettafel
Bram Damen
Vervoersbegeleiding
Anja Hitsert
Renée Goppel
Sociaal Makelaars