Zoek binnen Vitis Welzijn

 Energiebesparende maatregelen voor uw woning

Na een succesvolle aftrap in Monster start de FIXbrigade nu ook in ’s-Gravenzande. De FIXbrigade helpt woningeigenaren bij het verduurzamen van uw woning met kleine ingrepen, hierdoor kunt u prettiger wonen en kan de energierekening lager uitvallen. Woningen ouder dan 1988 uit ’s-Gravenzande en Monster komen in aanmerking voor de gratis hulp. Andere kernen volgen later.

Veel tevreden klanten in Monster
Tim is de werkmeester en voert het FIXteam aan. Tim: “Klanten waar wij zijn geweest zijn erg blij. We helpen hen op een praktische manier met verduurzamingsklusjes. Deze klussen, bijvoorbeeld tochtstrips, dragen direct bij aan prettiger leefcomfort en besparen van energie. Pas was ik nog bij bewoner die na ons bezoek eindelijk geen tocht meer voelde in huis!”

Hoe werkt het

  • Maak een afspraak via www.vitiswelzijn.nl/fixbrigade
  • Vitis Welzijn maakt daarna telefonisch een afspraak om de woning te bezoeken
  • De werkmeester bezoekt de woning en bekijkt welke maatregelen er genomen kunnen worden
  • Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om deze maatregelen gratis uit te voeren
  • Zijn er na de kleine maatregelen nog meer wensen om de woning te verduurzamen maak dan een afspraak met één van de vrijwillige energiecoaches voor een gratis scan van uw woning.

Over de FIXbrigade
Bij de FIXbrigade hoort een leerwerktraject waarbij mensen die moeilijk aan werk kunnen komen worden opgeleid tot FIXer. Dankzij de FIXbrigade worden bewoners aangemoedigd om energie te besparen, zelfs als ze dat niet zelf kunnen doen. De FIXbrigade voert geen inkomenscheck uit. De wijken, straten en adressen die worden bezocht, worden afgesproken met de gemeente.

Behoefte aan de FIXBrigade? Meld u aan via www.vitiswelzijn.nl/fixbrigade