Zoek binnen Vitis Welzijn

Onze website is zo ingericht, dat u onze diensten makkelijk kunt vinden. Al onze dienstverlening is ingedeeld naar onderwerpen ('tags'). Bent u op zoek naar een van onze afdelingen? Die vindt u op deze pagina. 

Raad van Toezicht

Directie 

  • Directeur - Bestuurder

           Vrijwilligersraad
           Ondernemingsraad

  • Managementteam
  • Bestuurssecretaris

Staf

Buurtwerk

Wijkcentra

Bij Mekaar Buurtrestaurants

De Vereeniging

Welzijnsdiensten en Vrijwillige Inzet

Welzijnsdiensten

Vrijwillige Inzet

Afdeling Welzijnsadvies en Ondersteuning

Welzijnsadvies

Cursussen en Lotgenotencontact

Mantelzorg

Eenzaamheid

Jongerenwerk

Projecten

Plusbus

Informatie per dorpskern