U bevindt zich hier: Mantelzorg | Nieuws items mantelzorg

Nieuws items voor mantelzorgers

 
 

2016
 

Verlofregelingen voor werkende mantelzorgers 

Vanuit het Zorgverzekering Informatie Centrum is er kennisdossier opgezet met actuele en praktische informatie over verlofregelingen in de Mantelzorg. Het dossier bevat onder andere informatie over:

Wethouder Marga de Goeij, consulenten mantelzorg Marjon van Oosten en Johan Kres vertellen over mantelzorg, hoe belangrijk zij zijn voor hun naaste en hoe belangrijk het is dat zij ook tijd voor zichzelf hebben.

 Nieuwsbrief MEZZO 'Ik Zorg Voor Jou'Mantelzorg ontwikkelingen op een rij 2015


Mantelzorg. Een gesprek met het echtpaar Kester.
De heer Kester heeft ALS. Mevrouw Kester heeft besloten zelf de zorg van haar zieke man voor haar rekening te nemen. (klik hier)
3 september 2015 - Themapagina Zorg en Welzijn WestlandInformatie gemeente Westland - WMO eigen bijdrage en Collectieve Aanvullende verzekering 2015
1 juli 2015 - Vanaf vandaag verruiming verlofregelingen voor mantelzorgers

Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever. Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.  Lees meer...bron Werk & Mantelzorg
2015       Er is veel veranderd...

 

De gemeente Westland gaf de speciale krant: Er gaat wat veranderen…. uit om iedereen te informeren over de veranderingen bij jeugdhulp, zorg en werk. Een aanrader om deze eens te lezen!• Wet langdurige zorg vervangt de AWBZ en is bedoeld voor jeugd en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke- of psychische stoornis die 24-uurs toezicht en verzorging nodig hebben. Het gaat dan om wonen met zorg in een instelling óf thuis. Zorg in natura of een PGB is dan mogelijk.

• Zorgverzekeringswet
Persoonlijke verzorging en wijkverpleging, GGZ- behandeling van volwassenen en behandeling voor zintuiglijk beperkten.

• Wet maatschappelijke ondersteuning
Specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd GGZ, kinderbeschermingsmaatregelen, respijtzorg, kortdurend verblijf in een instelling, begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer.

 De Participatiewet
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

Meer weten over veranderingen in de zorg en mantelzorg? Kijk eens bij:


* www.dezorgverandertmee.nl  

* www.GemeenteWestland.nl

* www.rijksoverheid.nl/nieuws

* www.mezzo.nl/nieuws  

* www.regelhulp.nl   

* www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb 

* www.svb.nl/nieuws 


Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

Waarom verandert de langdurige zorg?
Steeds meer mensen doen een beroep op zorg. Dat komt doordat er meer ouderen zijn en iedereen steeds ouder wordt. De veranderingen zijn nodig om de zorg betaalbaar te houden. Heeft u vragen over de veranderingen? Bellen kan ook: telefoon 0800 - 0126


Hervorming langdurige zorg (deze infographic is een vereenvoudigde weergave van de hervorming langdurige zorg)Samenwerken met zorgorganisaties
Als uw naaste in een zorgorganisatie verblijft, heeft u veel baat bij een goed contact met de professionals die daar werken. En ook andersom kunnen de professionals veel hebben aan uw kennis en betrokkenheid. Lees de acht tips!

Tips als mantelzorger samenwerken met zorgorganisaties klik hier


Denk mee met Mezzo
Denk mee over mantelzorg klik hier en deel uw ervaring als mantelzorger met MEZZO, de brancheorganisatie voor mantelzorgers in Nederland.


Meldpunt WMO
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen voor u? U kunt uw ervaringen melden bij het Meldpunt Wmo. Uw melding kan gaan over zaken als bejegening, het al dan niet toekennen van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp, de manier waarop de zorg wordt geleverd, keuzevrijheid of wat u moet bijbetalen voor de voorziening. Uw melding kunt u doen bij het Meldpunt Wmo via de website www.zorgbelang-zuidholland.nl. Wilt u iemand
persoonlijk spreken, neem dan contact op met het Adviespunt Zorg, op telefoonnummer 0900 -  2437070 of per email: adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.Jaarverslag Vitis Welzijn 2017 3-mei-2018    Het jaarverslag van Vitis Welzijn over 2017 is verschenen en... Lees verder 
  Meer nieuws