Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.  

Maatschappelijke Stage
Om de Maatschappelijke Stage (MAS) te promoten onder maatschappelijke organisaties, scholen, ouders, leerlingen etcetera is onlangs een promotiefilmpje opgenomen met behulp van DJ Bombastic en Vlogge Jaapie: https://youtu.be/G0M8gHEVwRc

Het filmpje zal geplaatst worden op de website van verschillende middelbare scholen in Westland en op social media. De afdeling Vrijwilige Inzet zal het filmpje ook gebruiken tijdens een MAS-training in juni en tijdens de maandelijkse MAS inloopspreekuren op o.a. het Lentiz College in Naaldwijk. Klik hier voor meer informatie over Maatschappelijke Stage en wat Vitis Welzijn hierin kan betekenen.


Jaarverslag Vitis Welzijn
Het jaarverslag 2016 van Vitis Welzijn is verschenen, in de vorm van een tijdschrift, een glossy. Waar het in een glossy vooral gaat om Bekende Nederlanders of wereldsterren, staan in ons tijdschrift bijzondere mensen uit Westland of Hoek van Holland centraal. Mensen met ieder een uniek verhaal. Verhalen over wat het betekent om een klein steuntje te krijgen, hoe je zelf van betekenis kunt zijn of hoe je je leven een positieve wending kunt geven. Klik hier om ons jaarverslag te lezen. Wilt u een papieren versie ontvangen? Neem dan contact op met onze communicatie-afdeling via redactie@vitiswelzijn.nl.WestlandOntmoet

In Westland vindt van 21 september tot en met 1 oktober 2017 WestlandOntmoet plaats. Tijdens deze week worden op veel plaatsen voor nog veel meer inwoners in Westland ontmoetingen georganiseerd. We staan dan extra stil bij de kracht van een ontmoeting. Het kan een ontmoeting zijn van een groep, maar ook van twee mensen die elkaar treffen. De kwaliteit van de ontmoeting en de kans op een herhaling staan voorop. Ga naar www.WestlandOntmoet.nl voor alle informatie, bekijk hier de ontmoetingen of meld zelf een ontmoeting aan. WestlandOntmoet doen we samen!


Video-verslag lancering WestlandOntmoet


Hoekse Gebiedsgids 65+ 22-mei-2017    Een nieuwe gebiedsgids voor de inwoners van Hoek van Hollan... Lees verder 
  Meer nieuws